ART ROTTERDAM 2020

6 February 2020

9 February 2020

Featured ArtistsART ROTTERDAM
XXIth Edition


Duo show by Mara Fortunatovic & Emmanuelle Leblanc
06 > 09 February 2019


Booth 6
Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg, 1
3044BC Rotterdam
En
Archiraar Gallery proposes a project with two women artists around the themes of the architect Louis I. Kahn, silence and light. Mara Fortunatović’s (1987) variations on whiteness express a silent relationship to the exhibition space and its conventions. Emmanuelle Leblanc‘s (1977) oil paintings consist in an harmonic continuum made of colorful reflections on the fundamental motives of light, space and architecture. Both artists try to reactivate a certain notion of aura.


Nl
Twee vrouwelijke kunstenaars onderzoeken thema’s uit werk van de architect Louis I. Kahn: stilte en licht.
Mara Fortunatovic’s (1987) variaties op de kleur wit geven uitdrukking aan de stilzwijgende relatie tot de tentoonstellingsruimte en zijn conventies. Emmanuelle Leblanc’s (1977) olieverfschilderijen bestaan uit een harmonisch geheel van kleurrijke bespiegelingen op de fundamentele motieven licht, ruimte en architectuur. Beide kunstenaars proberen daarmee een nieuwe invulling te geven aan het begrip aura..