SPLITTING SPACE

2 December 2016

7 January 2017

Featured ArtistsSPLITTING SPACE


Solo show by Brecht Heytens
02 December 2016 > 07 January 2017


Splitting Space – Artworks
En
For his exhibition, Brecht Heytens searches for the physical limits of the material plaster. He constructs a thin plaster plate vertically in space. This wall divides the gallery partially in two. Usually this material is never used for this kind of installation because its fragility. But he has mastered the material in such way that he succeeds to form a perfect symbiosis between fragility and stability. The viewer is required to fully enter the gallery in order to see all the facets of the work. The piece consists of two sides or a front‐and backside. One having a silky texture, the other is rather muddy. This forms a nice contrast between the two sides. This installation is the result of repetitive actions. These consist of preparing plaster and then throwing it. Time after time, layer upon layer, hour after hour, because the material does not allow to interrupt the act before the goal is reached. This meditative creative process is a physical exhaustion for the artist, with the ultimate goal of completion. The creation process is very important to Brecht Heytens as an artist. He believes in the physical act. The uniqueness of an artwork is caused by the energy that the artist inserts in his work.


Splitting Space – Press Release
Fr
Pour son exposition, Brecht Heytens questionne les limites physiques du matériau plâtre. Il construit verticalement une mince plaque de plâtre dans l’espace. Ce mur divise partiellement la galerie en deux. Alors qu’il n’est habituellement pas utilisé pour ce type d’installation en raison de sa fragilité, Brecht Heytens a maîtrisé le matériau de manière à réussir à former une symbiose entre fragilité et stabilité. Le spectateur est tenu d’entrer pleinement dans la galerie afin de découvrir toutes les facettes de l’œuvre. La pièce est constituée de deux faces, ou d’un avant et d’un arrière. L’un ayant une texture lisse et l’autre texturé, créant un contraste saisissant entre les deux côtés. Cette installation est le résultat d’actions répétitives. Celles-ci consistent à préparer le plâtre puis à le projeter, couche après couche, heure après heure, sans arrêt, le matériau ne permettant pas d’interrompre l’acte avant que l’objectif fixé ne soit atteint. Ce processus de création méditative est un épuisement physique pour l’artiste, avec comme but ultime l’achèvement de la pièce. Le processus de création est très important pour Brecht Heytens en tant qu’artiste. Il croit à l’importance de l’acte physique. L’unicité d’une œuvre d’art résultant pour lui de l’énergie que l’artiste insère dans son travail.


Splitting Space – Communiqué de Presse
Nl
In de Archiraar Gallery in Brussel gaat Brecht Heytens op zoek naar de fysieke limieten van het materiaal plaaster. Hij construeert een dunne gipsen plaat vertical in de ruimte. Deze wand splijt de galerij gedeeltelijk in twee. Het materiaal wordt normal nooit gebruikt voor dit soort installaties vanwege zijn fragiliteit. Maar Brecht Heytens beheerst dit materiaal zodanig dat hij erin slaagt een perfecte symbiose te vormen tussen fragiliteit en stabiliteit. De toeschouwers worden verplicht om de galerij volledig te betreden wil men alle facetten van het werk zien. Het werk bestaat uit twee zijden of een voor – en achterkant. De ene kant is glad en golvend, in contrast staat de andere zijde die gemodderd is. Dit werk komt tot stand door het uitvoeren van repetitieve handelingen. Deze bestaan uit het aanmaken van plaaster en vervolgens het gooien ervan. Keer op keer, laag op laag, uren en uren lang, het materiaal laat niet toe om de handelingen te onderbreken tot het einddoel is bereikt. Dit meditatieve maakproces is een fysieke uitputting voor de kunstenaar, met het voltooide als einddoel. Het maken is een belangrijk onderdeel van Heytens zijn kunstenaarschap. Hij gelooft in de fysieke daad. De eigenheid van het werk ontstaat door de énergie die de kunstenaar in het creëren van zijn werk steekt.


Splitting Space – Persbericht