En
Archiraar Gallery was founded in 2012 by Alexis Rastel. As an architect, he joins his spatial practice with artistic research. The Gallery represents artists from the upcoming generation and plans on long time collaborations. It shows paintings, drawings, sculptures, pictures, videos and installations.
The Gallery’s White Cube was opened in Brussels in 2013. Ideology of a neutral space, this volume of 3x3x9 meters questions our contemporary habits of showing art. The Black Cube, opened in 2014, is its complementary space. Its enclosed space suggests an intimate perception of the work. Between 2013 and 2015, with parallel solo shows, artists represented by the gallery have shown in both spaces.
Starting 2016, the Gallery will be intersecting the spaces’ programs and inviting curators and artists to participate in group shows. In addition, the Gallery publishes and promotes artists’ works. With each show, Archiraar houses resonating artistic projects.


Fr
La galerie Archiraar a été fondée en 2012 par Alexis Rastel. Architecte de formation, il joint sa pratique spatiale à la recherche plastique. La galerie représente des artistes de la génération émergente et projette une collaboration à long terme. Elle présente des travaux de peintures, dessins, sculptures, photographies, vidéos et installations.
Le White cube de la galerie a été ouvert en 2013 à Bruxelles. Idéologie d’un espace neutre, ce volume de 3x3x9 mètres questionne la monstration artistique contemporaine. Le Black cube, ouvert en 2014, en est l’espace complémentaire. Sa forme close conseille une approche intime à l’œuvre. Avec des expositions personnelles, les artistes représentés par la galerie ont pratiqué parallèlement les deux lieux de 2013 à 2015.
À partir de 2016, la galerie croise la programmation des espaces et invite des commissaires et des artistes à participer aux expositions collectives. Également, la galerie publie des éditions afin de promouvoir et de diffuser le travail des artistes. À chaque exposition, Archiraar héberge des projets artistiques en résonance.


Nl
Archiraar Gallery werd in 2012 opgericht door Alexis Rastel. Architect van opleiding, combineert hij ruimtelijke praktijk met kunstzinnig onderzoek. De Galerie vertegenwoordigt opkomende kunstenaars, en streeft naar langdurige samenwerkingen. Gepresenteerde werken gaan van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, foto’s, video’s tot installaties.
De White Cube van de Galerie, werd in 2013 geopend in Brussel. Volgens de ideologie van een neutrale plek, reflecteert de ruimte van 3x3x9 meter op onze gebruikelijke, contemporaine manier om kunst tentoon te stellen. De Black Cube, geopend in 2014, vult de White Cube aan als zijn complementaire ruimte. Zijn gesloten ruimte geeft een intieme ervaring van het getoonde werk. Tussen 2013 en 2015 hebben kunstenaars, met parallelle solo-exposities, hun werk in beide ruimten van de galerie getoond.
Vanaf 2016 zal de Galerie de programma’s van beide ruimten combineren, en curators en kunstenaars uitnodigen om aan groepsexposities deel te nemen. Daarnaast komt de Galerie met publicaties om het werk van de kunstenaars te promoten en te verspreiden. Met elke expositie komt Archiraar met artistieke, aangrijpende projecten.

WHITE CUBE


Rue de la Tulipe 31A Tulpstraat
1050 Brussels – Belgium
Google map link


white cube – En


white cube – Fr


white cube – Drawings

BLACK CUBE


Rue de la Tulipe 35A Tulpstraat
1050 Brussels – Belgium
Google map link


black cube – En


black cube – Fr


black cube – Drawings