CINZENTO

23 February 2018

17 March 2018

STAN VAN STEENDAMCINZENTO


A solo show by Stan Van Steendam
23 February > 17 March 2018


Cinzento – Artworks
En
Cinzento, Portuguese for grey, is a new series of work by Belgian artist Stan Van Steendam where he transcends his previous oeuvre, with a minimal approach to strip it back to the essential.
The places where Van Steendam chooses to reside always have a major influence in his work. Currently, he is working from a studio in Lisbon, where he was captivated by the light and the skies. An inspiration that is directly reflected in his work.
Light, brightness, absorption and reflection are all essential concepts in Van Steendam’s work. The color grey, omnipresent in this series, is a mixture of a certain amount of darkness (black) with the right proportions of bright light (white). It’s a color concurrently charged with brightness and darkness, something that is reflected in the inner absorption of these shades as we observe them.
For this new series, Van Steendam employs an array of non-conventional painting materials such as plaster, pure pigments and a polished varnish commonly reserved for cars. With his bare hands as his main tool, he simultaneously sculpts and paints, while his fingerprints mark his works.
As the color of this series personates a border between dark and light, so can the works themselves be viewed as a kind of border, fluctuating between sculpture and painting at the same time.


Cinzento – Press Release
Fr
Cinzento (gris en portugais) est une nouvelle série de l’artiste belge Stan Van Steendam. Il y transcende son œuvre précédente par une approche minimale, la ramenant à l’essentiel.
Les résidences choisies par Van Steendam ont toujours eu une influence majeure dans son travail. Travaillant actuellement depuis un studio à Lisbonne, il y a été captivé par la lumière et le ciel, et cette inspiration se reflète directement dans son travail. La lumière, la luminosité, l’absorption et la réflexion sont des concepts essentiels dans le travail de Van Steendam. La couleur grise, omniprésente dans cette série, est obtenue par le mélange entre une certaine quantité d’obscurité (noir) et les bonnes proportions de lumière vive (blanc). C’est une couleur où se mélent lumière et obscurité, un phénomène qui se reflète dans l’absorption intérieure de ces nuances que nous observons.
Pour cette nouvelle série, Van Steendam utilise une gamme de matériaux de peinture non conventionnels tels que le plâtre, les pigments purs et un vernis poli plus communément réservé aux carosseries. Utilisant ses mains nues comme outil principal, il sculpte et peint simultanément, laissant ses empreintes digitales marquer ses œuvres. La couleur de cette série représente une frontière entre l’obscurité et la lumière, les œuvres elles-mêmes peuvent être considérées comme une sorte de frontière, oscillant entre sculpture et peinture.


Cinzento – Communiqué de Presse
Nl
Cinzento, Portugees voor grijs, is een reeks nieuwe werken van de Belgische kunstenaar Stan Van Steendam waarin hij verder gaat op zijn oeuvre en het met een minimalistische benadering terug brengt tot het essentiële.
De plekken waar Van Steendam resideert, hebben altijd een onmiskenbare invloed in zijn werk. In Lissabon, waar hij momenteel een studio heeft, raakte hij al snel gefascineerd door de lucht en het licht. Een inspiratie die een directe weerspiegeling kreeg in zijn werk.
Licht, helderheid, absorptie en reflectie zijn essentiële concepten in het oeuvre van Van Steendam. De kleur grijs, alomtegenwoordig in deze serie, is een mix van een bepaalde hoeveelheid duisternis (zwart) met de juiste verhoudingen van helder licht (wit). Het is een kleur die tegelijkertijd helderheid en duisternis belichaamt, een gegeven dat wordt weerspiegeld in de innerlijke absorptie van deze tinten als we de werken waarnemen.
Voor deze nieuwe reeks maakt Van Steendam gebruik van een scala aan niet-conventionele schildermaterialen zoals gips, zuivere pigmenten en een gepolijste lak die gewoonlijk gebruikt wordt voor auto’s. Met zijn blote handen als zijn belangrijkste gereedschap beeldhouwt en schildert hij tegelijkertijd, terwijl zijn vingerafdrukken de werken markeren.
Zoals de kleur van deze serie een grens vormt tussen donker en licht, zo ook kunnen de werken zelf worden gezien als een soort grens, schommelend tussen schilderij en sculptuur.


Cinzento – Persbericht