FACING THE MIRROR

13 October 2017

11 November 2017

FALCONEFACING THE MIRROR


Solo show by Falcone
13 October > 11 November 2017


Facing the Mirror – Artworks
Fr
L’installation Facing the Mirror de Falcone se construit autour d’une peinture monumentale d’un noir profond. Dans son travail, le noir n’est pas totalement néant, il contient son double et son inverse: la lumière. Ici, il réfléchit et déforme l’espace d’exposition et le spectateur. Celui-ci fait face à son reflet, son spectre obscur et son image niée. Au cœur de cette négation se joue la dissolution de la figure tant picturale qu’humaine. Bien qu’abstraite, la toile révèle dans sa substance le fantôme de la peinture classique et de l’Histoire de l’Art qui semble hanter l’artiste depuis ses débuts. Falcone s’immisce au creux de la peinture et de ses prémices : l’Homme confronté à lui-même, à ses peurs et à la nécessité de leur donner forme. Devenant ainsi le support d’une question essentielle, ce tableau ne montre rien parce que nous nous y voyons; il constitue une limite entre un monde et un autre, entre le réel et l’abstrait qui nous gouverne. […]


Facing the Mirror – Communiqué de Presse
Nl
De installatie Facing the Mirror van Falcone (White Cube) is opgebouwd rond een monumentaal schilderij van een diep zwart. In het werk van Falcone is het zwart niet het totale niets, het bevat zijn dubbelganger en zijn tegengestelde: het licht. Het weerspiegelt en vervormt de expositieruimte en de toeschouwer. Deze wordt geconfronteerd met zijn reflectie, zijn duistere schaduw en zijn genegeerde beeltenis. In het hart van deze ontkenning speelt zich de ontbinding van de afbeelding (en het personage) af, zowel picturaal als menselijk. Zelfs in zijn abstractie onthuld de sluier in zijn stof de geest van de klassieke schilderkunst en de kunstgeschiedenis die de kunstenaar vanaf het begin lijkt te achtervolgen. Voor zijn nieuwe expositie bij Archiraar dringt Falcone door tot het hart van het schilderij en zijn eerste stadia: de mens geconfronteerd met zichzelf, met zijn angsten en de noodzaak die vorm te geven. Het wordt daarmee de drager van een essentiële vraag: het schilderij toont niets omdat wij enkel onszelf zien. Het creëert een grens tussen de ene wereld en een andere, tussen de realiteit en het abstracte dat ons beheerst. […]


Facing the Mirror – Persbericht